29.5.2018

PCS

V četrtek, 24.5.2018, se je pričela gradnja cestne in komunalne infrastrukture v poslovno storitveni coni Šentjernej – Sever. Dela izvaja podjetje Kostak d.d. Krško, ki je bilo kot najugodnejši ponudnik izbrano v postopku javnega naročila. Dela bodo zaključena v septembru 2018. Investicija bo stala 1,2 mio evrov.

Soflogo