22.5.2018

b

V ponedeljek 21 . maja je v Kulturnem centru Primoža Trubarja potekala zaključna predstavitev arhitekturno urbanističnih delavnic študentov Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Študentje drugega in tretjega letnika so predstavili svoje ideje za prostorski razvoj Šentjerneja s poudarkom na reaktivaciji središča naselja in preoblikovanju prostorskih potencialov kraja ter podali zanimive predloge za umestitve posameznih programov in oblikovanje objektov na izbranih lokacijah.  V izjemno zanimivi predstavitvi so bili predstavljeni tudi rezultati anonimne ankete, ki bila izvedena med prebivalci in obiskovalci Šentjerneja. Glede na to, da je bilo skupaj podanih več kot 100 popolnih odgovorov, kaže na to, da je veliko zanimanja  v povezavi z ureditvijo kraja, obstoječega stanja in prihodnega razvoja, zato nas je presenetila slaba udeležba dogodka. Kaj je vzrok takemu odzivu prebivalcev, težko ocenjujemo.

20180521 165723