V sredo, 11. oktobra 2017, je v prostorih sejne sobe Občine Šentjernej potekal slavnostni podpis pogodbe z izvajalcem del Lipa proizvodno trgovska zadruga z.o.o. iz Lenarta v Slovenskih Goricah za Obnovo tal športne dvorane Osnovne šole Šentjernej. Izvajalec del je bil izbran na podlagi objavljenega javnega naročila. V uvodu je zbrane pred podpisom pogodbe pozdravil župan Radko Luzar in direktor občinske uprave Samo Hudoklin. Slednji je izpostavil, da si je občinska uprava ogledala kar nekaj primerov dobrih praks po Sloveniji in dejal, da verjame, da se bo izvajalec potrudil in zagotovil kvalitetno izvedbo. Po podpisu pogodbe so si skupaj z izvajalcem del ogledali trenutno stanje v športni dvorani.

Občina Šentjernej je uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov. Omenjeni razpis je bil objavljen 12. maja 2017 in se je iztekel 5. junija 2017. Skupna vrednost pogodbenih del znaša 97.520,00 evrov z vključenim DDV-jem. Ministrstvo bo sofinanciralo upravičene stroške investicije v višini 41.934,48 evrov.

podpis pogodbe športni podi