Na Tolstem Vrhu je izvedena posodobitev cest v dolžini 560 metrov. Del trase v dolžini 200 metrov je v celoti rekonstruiran. Odstranjen je bil poškodovan asfalt, zamenjal se je spodnji ustroj ceste, položila se je nova asfaltna prevleka, ki je od prejšnje širša za 1 meter. Del trase v dolžini 50 metrov se je preplastil. Na delu v dolžini 150 metrov se je uredilo odvodnjavanje z novimi muldami, makadamski del v dolžini 160 metrov pa je na asfaltiran. Velik del investicije so financirali uporabniki ceste. Dela so opravili JP EDŠ d.o.o. Šentjernej, CGP d.d., del gradbenih del pa je brazplačno izvedel podjetnik Miro Conta.

tolsti vrh