Rekonstrukcija ceste Tolsti vrh1

Na Tolstem Vrhu se izvaja rekonstrukcija ceste v dolžini  230 metrov. Dela obsegajo zamenjavo spodnjega ustroja, asfaltiranje in gradnjo opornih zidov. Dela financira Občina Šentjernej ter uporabniki ceste.