JP EDŠ d.o.o., Šentjernej končuje z izgradnjo hodnika za pešce, javne razsvetljave in odvodnjavanja na Starem sejmišču v skupni dolžini 130 metrov.JP EDŠ Staro sejmišče pločnik 52