DSCN1558

16.01.2015, sta ministrstvi MKGP in MGRT predstavili novo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 2020 (CLLD). Rok za pripombe  se je iztekel dne, 27.01.2015. Izdelali so jih v okviru Komisije Leader, ki deluje v sklopu Društva za razvoj slovenskega podeželja. Na terenu trenutno potekajo delavnice za oblikovanje tematskih področij za vključitev v Strategijo lokalnega razvoja. Tako so se na delavnici, ki je potekala v sredo, 28. januarja 2015 v Gostišču na trgu v Novem mestu udeležili tudi predstavniki iz Šentjerneja. Na delavnici so se seznanili s preteklimi izkušnjami izvajanja programa Leader s primeri dobrih praks ter z osnovnimi informacijami pristopa CLLD v novi finančni perspektivi, ki je pomemben instrument za zagotavljanje socialne vključenosti in zmanjšanja tveganja revščine za določene skupine prebivalstva, ki živijo v različnih lokalnih okoljih, tako na podeželju, kot tudi v manjših mestih in urbanih območjih. Namenjen je naslavljanju razvojnih izzivov, kot so visoka brezposelnost, pomanjkanje delovnih mest, pomanjkljiva opremljenost z osnovnimi storitvami. S tem instrumentom naslavljajo tudi območja, ki se soočajo s tveganjem socialne izključenosti ter načrtujejo izvajanje aktivnosti, ki bodo prispevale k večji socialni vključenosti. Posebno pozornost pa se namenja tudi varstvu okolja in ohranjanju narave.

Za vse tiste, ki niste bili prisotni na delavnici prilagamo priponko z vsebino delavnice in vas prosimo, da se v primeru zainteresiranosti obrnete na Občino Šentjernej oz. na Razvojni center Novo mesto, kjer boste prejeli še več informacij. Pomembno je, da tudi naša občina z dobrimi idejami posameznikov ali skupine sodeluje pri oblikovanju lokalnega razvoja in pridobi finančna sredstva.

pdfpristop_clld_dolocitev_tematskih_podrocij

 Objavljeno z dne 30.1.2015