V častniku Finance št. 220 je bil 13.11.2014 objavljen prispevek glede pomoči fizičnim osebam. Članek objavljamo v celoti.

Najem posojila pri Eko skladu

Eko sklad ima trenutno odprt javni poziv 51BO14 za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Posojilo je mogoče pridobiti za financiranje naložb v učinkovito rabo obnovljivih virov energije in rabo obnovljivih virov energije, med temi so: vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne vode, vgradnja solarnih sistemov, toplotnih črpalk, postavitev naprav za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe pri obnovi stanovanjske stavbe, nakup gospodinjskih aparatov energijskega razreda A+ in drugo. Posojilo je mogoče dobiti do višine priznanih stroškov naložbe, a do največ 20 tisoč evrov in ne manj kot 1.500 evrov. Obrestna mera je trimesečni EURIBOR plus 1,5 odstotne točke, odplačilna doba do deset let.

»Glede na izkušnje s prejšnjimi katastrofalnimi poplavami je v prvi fazi sanacije treba zagotoviti ogrevanje prostorov ter izsuševanje mokrih tal in sten« pojasnjujejo na Eko skladu. »Spomladi prihodnje leto pa bo primeren čas za druga gradbeno-sanacijska dela. Predvidoma konec marca prihodnje leto bodo tako za fizične osebe na voljo nepovratna sredstva, ki bodo uporabna za tiste faze sanacije, ki zahtevajo predhodno sušenje zidov, torej energetsko sanacijo fasade, « še pojasnjujejo na Eko skladu.

Državne in občinske pomoči

Kolikšna bo državna pomoč ob zadnjih poplavah, še ni mogoče napovedati, saj še ni mogoče oceniti nastale škode.

Občine na poplavljenih območjih subvencij načeloma ne ponujajo, zbirajo pa prostovoljne prispevke, ki jih bodo po tem razdelili prizadetim.

Tudi fizične osebe lahko odložijo plačilo davkov

Plačilo davkov lahko odložijo tudi fizične osebe, in sicer za največ dve leti, oziroma plačajo davke v 24 obrokih. Ta možnost je predvidena za primere, ko bi plačilo davka ogrozilo preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov. Na finančni upravi vam bodo lahko odobrili odlog, če boste dokazali, da ste imeli škodo zaradi poplave. Sicer za 24 obrokov preverjajo premoženje , a v tem primeru je lahko dovolj ogroženost zaradi posledic poplav.

Glede plačila v 12 obrokih oziroma odloga do enega leta veljajo enaka pravila kot za pravne osebe. Imajo pa fizične osebe možnost plačila davkov v treh obrokih, le prošnjo morajo vložiti. Obrok oziroma obročno plačilo je mogoče le, če je davek zapadel v plačilo največ tri mesece pred nastankom naravne nesreče.

Več o razpisnih pogojih Eko sklada si lahko preberete na naslednji povezavi: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html