Občina Šentjernej zbira donacije za pomoč oškodovancev v poplavah, ki so občane prizadele med 13. in 14. septembrom 2014.

Občina Šentjernej je zato odprla poseben podračun:

SI56 0131 9600 0000 350, namen: OTHR-pomoč ob poplavah

Prejemnik: Občina Šentjernej-odprava posledic naravnih nesreč, Prvomajska cesta 3 a, 8310 Šentjernej

Sklic za nakazila od fizičnih oseb: SI 00 730100
Sklic za nakazila od pravnih oseb: SI 00 730000
BIC koda banke prejemnika: BSLJSI2X
 

Že vnaprej hvala vsem donatorjem!