28.2.2019 

Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur.l. RS, št. 20/14), Uprava RS za zaščito in reševanje

RAZGLAŠA 

veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 25.2.2019 dalje na območju celotne države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzroči požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.

Številka: 8452-1/2017-30 - DGZR

 

Datum: 22.02.2019

mag. Stanislav Lotrič

sekretar

namestnik generalnega direktorja