17.9.2018

pdfjavna objava pogojev za pridobitev_pravice_do_plakatnih_mest v času volilne kampanije