pdfPostopek_kandidiranja_za_člane_občinskega_sveta_in_za_župana

docOBR_LV-7_kandidatura_občinski_svet_proporcionalni_sistem_1

docOBR_LV-8_soglasje_kandidata_občinski_svet

docOBR_LV-11_zapisnik_politična-stranka_občinski-svet_proporcionalni-sistem_prav

docOBR_LV-12_seznam_politična_stranka_1

doc143631OBR_LV-16_-_Volilna_kampanja_Obvestilo_o_organizatorju_VK_1