pdfPostopek_kandidiranja_za_člane_občinskega_sveta_in_za_župana

doc143615OBR_LV-4_kandidatura_župan-1

docOBR_LV-5-soglasje_župan

docxOBR_LV-9-zapisnik_politična_stranka_zupan

docOBR_LV-12_seznam_politična_stranka

doc143631OBR_LV-16_-_Volilna_kampanja_Obvestilo_o_organizatorju_VK_1