pdfObrazec -Podpora za člane obcinskega sveta

pdfPojasnilo_sklepa_za_podporo_volivcev

pdfObrazec - Podpora županu

pdfPoziv za predlaganje članov volilnih odborov   docizjava_kandidata_1    docizjava_kandidata_2

pdfSklep  o določitvi volišč in območij volišc v  obcini Šentjernej

pdfPojasnilo_sklepa_za_določanje_volišč_in_območja_volišč

pdfSklep o imenovanju tajnika in namestnika

pdfSklep  o potrebnem številu podpore volivcev