sipine

Občina Šentjernej je skupaj z JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej realizirala izgradnjo boksev za posipne materiale za potrebe zimske službe. Boksi za sipino v Šmalčji vasi so tako dokončani. Dobavljena pa sta tudi sol in pesek. S tem je JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej pripravljen na izvajanje zimske službe v sezoni 2015/2016. Občina bo tako lažje vršila kontrolo nad porabo materiala. Z razliko v ceni materiala, ki jo je občina dosegla letos in ceno, ki jo je občina za posipni material plačala za prejšnjo sezono, bo že v enem letu pokrita omenjena naložba, če bo seveda letošnja zima podobna lanskoletni.