7.5.2019

4. maja 2019 je v Gostilni pri Slavcu v Gorenjem Maharovcu potekala že 13. salamijada doline šentjernejske. Ocenjevalna komisija je pod vodstvom Franca Luzarja, Draga Košaka, Andreja Košaka, Tjaše Ponikvar, Damjana Matka in Janeza Kovača ocenila 47 vzorcev domačih salam. Komisija je vzorce ocenila že 2. maja. Ocenjevanje je potekalo tekoče, brez zapletov in v odlični organizaciji salamarske sekcije Turističnega društva Zvon iz Gradišča. Vse domače salame so bile izredno lepe in okusne. Izkazale so se tudi vinogradniške salame. Komisija je povedala, da se je kakovost salam v zadnjih desetih letih bistveno izboljšala. Salamarska sekcija TD Zvon iz Gradišča deluje že tri desetletja. Cilj njihovega druženja ni le kramljanje ob dobrem vinu, ampak delati vse boljše in boljše salame. V zadnjih desetih letih so dosegli res visoko raven, tako da se napredovati kaj veliko sploh več ne da. Kot prvi mož gradiških salamarjev je na salamijadi spregovoril Jože Fabjan, ki je tudi uradno odprl dogodek. V nadaljevanju je prisotne pozdravil in jim za uspeh čestital tudi župan Občine Šentjernej Radko Luzar. V kategoriji vinogradniških salam je slavil Božo Zupančič iz Dolenjega Gradišča, sledila sta Andrej Košmrlj iz Malega Slatnika ter Gregor Vrtačič iz Gorenjega Maharovca. Med elitnimi salamami je najboljšo salamo prinesel Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča 9, sledila je kmetija Fabjan iz Dolenjega Gradišča 6 in Slavko Peterlin z Vinjega Vrha. Pet salam s tega tekmovanja se je uvrstilo na 23. finale slovenskih salamijad, ki letos poteka v Šmarjeti.

Gradiški salamarji so posebni salamarji z zanimivimi domislicami. Izdelujejo tudi petelinje salame. Letošnja posebnost je bila salama velikanka, s katero so popestrili salamijado. Letošnja je bila sicer nekoliko krajša kot je po navadi. Zbrani so se preizkusili v stavah in ugibali njeno težo. Teži 2,83 kilogramov sta se najbolj uspela približati Silvo Vide in Jan Lajkovič. Nagrada je bila seveda salama, ki so jo pošteno razdelili na pol. Ker je šlo za salamo velikanko, sta bili obe polovici še vedno zelo zajetni.

Salamarska sekcija TD Zvon Gradišče se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali na ocenjevanju in vsem sponzorjem. Prav tako Študentskemu klubu Ptjeln in Športnemu društvu Asi za sodelovanje pri organizaciji. Dogodek je bil popestren z zabavnim programom in domačim ansamblom.