2.5.2019

20190501 111822 HDR 1

Na Javorovici nad Šentjernejem je prvega maja potekala proslava v počastitev praznika dela. Gostiteljica je bila, tako kot vsako leto, Občina Šentjernej, ki je pripravila prijeten kulturni program. Kot gostitelj je zbrane najprej nagovoril župan Občine Šentjernej Radko Luzar, ki je poudaril delavnost občanov in pohvalil številna uspešna podjetja, ki zagotavljajo mnogim družinam delovna mesta, ki so predpogoj za zadovoljstvo občanov in predstavljajo razvoj ter vizijo kraja. V tem trenutku imamo presežek delovnih mest, kar je dobra popotnica predvsem za mlado generacijo,« je povedal. Med drugim je izpostavil velika in pomembna že dokončana projekta za občino, nov vrtec in industrijsko cono. Dejal je, da si občina želi priti do koncesije, ki je predpogoj za izgradnjo doma starejših občanov v Šentjerneju, saj so aktivnosti v prihodnjih letih usmerjene v prvi vrsti v skrb za socialno šibke in starejše občane ter v skrb za mlado generacijo. Slavnostna govornica je bila ministrica za delo, družino in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. V nagovoru je opozorila, da se prepogosto srečuje s stiskami delavcev in kršitvami njihovih pravic.

Ena izmed večjih težav na trgu dela je trenutno tudi vse večja razlika med redno zaposlenimi in ostalimi zaposlenimi v atipičnih oblikah dela oziroma t. i. prekarno delo. "Če je nekdo plačan pod nivojem, ki je za neko delo predpisan, če se mu ne omogoča nekega normalno dolgega delavnika, če se ure, ki jih preživi ob delu, sproti brišejo, ali se mu ne dovoli odhoda na bolniško, govorimo o prekarnosti, ki je škodljiva za posameznika in za družbo kot celoto," je opozorila ministrica. "Ženska, ki je pod stalnim pritiskom, ki je prestrašena in ne ve, ali bo naslednji dan še imela službo ali bo prisiljena popolnoma nov krog iskanja zaposlitve, težko v polnosti opravlja vse, kar zajema običajno družinsko življenje," je dodala. Zato ob letošnjem 1. maju poziva vse delodajalce k spoštovanju pravic delavk in delavcev, k ustreznemu plačilu in nagrajevanju ter k dvigu poslovne kulture in medsebojnih odnosov. Po njenih besedah v sedanjem času delo ne bi smelo predstavljati le preživetja, pač pa še mnogo več. "In prav zato mora biti delo primerno ovrednoteno in nagrajeno. Ne le z denarjem, tudi s spoštovanjem," je poudarila. Tako morajo plače tistih, ki delajo polni delovni čas, zadostovati za dostojno življenje. "Delavce je treba jemati kot največje bogastvo podjetja oziroma organizacije. Izkoriščanje in kršitev pravic delavcev ne sodita v naš čas," je še povedala. Ob tem je dodala, da se kot ministrica srečuje tudi s težavami delodajalcev, ki se morajo boriti za obstanek na trgu. Delodajalci trenutno ne morejo več v celoti popolniti svojih potreb po delavcih, zato bo vse napore usmerila v to, da bodo brezposelni čim prej vključeni na trg dela, je napovedala.

V kulturnem programu so sodelovali: Pihalni orkester Občine Šentjernej, Fantje z vasi, citrarka Tanja Zalokar in Mešani pevski zbor Ajda Orehovica Šentjernej. Mnogi zbrani so na Javorovico prišli peš. Veliko pohodnikov se je še dolgo zadržalo v osrčju Gorjancev na Javorovici. Občina Šentjernej se vsem iskreno zahvaljuje.