OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

28.3.2019

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 27. marca 2019, svojo 2. redno sejo. Na dnevnem redu je bilo 14. točk.

Pri prvi točki dnevnega reda so občinski svetniki najprej glasovali o potrditvi mandata članu občinskega sveta Franca Hudoklina in ga potrdili. Seja je bila zaradi varovanja osebnih podatkov tretjih oseb, ki so določljive na podlagi vsebine gradiva, zaprta za javnost. V sklopu prve točke so občinski svetniki potrdili mandat nadomestnemu članu občinskega sveta Alojzu Hosti, ki je v svet prišel zaradi nezdružljivosti županske in svetniške funkcije, saj je Radko Luzar na konstitutivni seji dne 18.12.2018 sprejel funkcijo župana Občine Šentjernej. Po vprašanjih in predlogih je sledila točka dnevnega reda, kjer so se svetniki seznanili z novimi cenami programov predšolske vzgoje v občini Šentjernej.

Sklep o potrditvi novih, višjih cen so sprejeli, prav tako pa so sprejeli še dodaten sklep, da se pripravi predlog olajšave za starše s stanovanjskim kreditom. Razlog za povišanje cen je, da so bili s strani države na področju plač ukinjeni varčevalni ukrepi iz preteklih let. S tem so se sprostila redna napredovanja. Zatem so se svetniki seznanili s Poslovnim planom Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2019, ki ga je predstavil direktor Gregor Klemenčič ter ga potrdili. V nadaljevanju seje so bili sprejeti sklepi o ustanovitvi komisij in odborov na podlagi izvedenih tajnih volitev. Uvodno obrazložitev je podal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Jože Vrtačič. Občinski svet je ustanovil Statutarno-pravno komisijo v sestavi: Vesna Bregar Alenka Brežnjak, Marjetka Rangus, Marjan Kodelič in Anton Jakše. V Komisijo za kmetijstvo so bili imenovani: Franc Hudoklin, Sebastjan Kruh, Albert Pavlič, Mihaela Blatnik in Edi Kočman. V Komisijo za nagrade in priznanja so bili imenovani: Viktor Luzar, Janez Selak, Marjetka Rangus, Stanislav Bregar in Ignac Črtalič. V Odbor za okolje in prostor so bili imenovani: Alojz Hosta, Andrej Mikec, Jože Simončič, Samo Kečkeš in Goran Kranjc. V Nadzorni odbor Občine Šentjernej so bili imenovani naslednji občani: Franc Bevc, Jure Gorenc, Jure Grubar, Matej Rešetič in Renata Škedelj. V Uredniški odbor občinskega javnega glasila ˝Šentjernejsko glasilo˝ so bile imenovane: Sabina Jordan Kovačič, Mojca Lampe Kajtna, Darija Kovačič, Andreja Topolovšek in Anita Petrič. V nadaljevanju seje je sledila točka, kjer so svetniki imenovali Rajka Grimšiča za predsednika Posebne občinske volilne komisije ter Tino Gazvoda za njegovo namestnico, oba iz Občinske uprave Občine Šentjernej, saj je potrebno za romskega svetnika izvesti naknadne volitve v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), ki jih bo morala posebna občinska volilna komisija razpisat. V naslednji točki so potekale tajne volitve treh predstavnikov ustanovitelja Sveta zavoda Osnovna šola Šentjernej. Imenovani so bili Jana Hosta, Katarina Krek Hudoklin in Marjan Selak. Sledila je prva obravnava predloga proračuna za leto 2019, ki ga je predstavila Andreja Topolovšek iz oddelka za javne finance. Svetniki so sprejeli sklep o javni razpravi predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2019, na podlagi katerega bo javna razprava trajala od 28.3. do vključno 11.4.2019. V času javne razprave je predlog proračuna objavljen na spletni strani Občine Šentjernej. Predlog Proračuna Občine Šentjernej za leto 2019 lahko vsi zainteresirani v času javne razprave dobijo na vpogled na občinski upravi Občine Šentjernej v času uradnih ur. Nato so svetniki sprejeli tri sklepe, ki se navezujejo na predlog uskladitve mej med občinami Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki in Mestno občino Novo mesto zaradi uveljavitve Zakona o evidentiranju nepremičnin. Za konec seje so svetniki sprejeli še sklepa o vzpostavitvi in ukinitvi statusa javnega dobra.

 

phoca thumb l 001 phoca thumb l 001 2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

priloga4pasicaLV2018

Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

sos 3

 Cvickerija

InfoSlovenija

vode dolenjske.si

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik

 

qrcode občina šentjernej 29021

Statistika obiskov

6003560
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
2619
4639
9736
5981478
56033
56976
6003560
Moj IP: 54.234.208.87
Osveženo: 10:40:04