OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

19.12.2018

s seje

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v torek, 18. decembra 2018, prvo (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki jo je vodil najstarejši član občinskega sveta Viktor Luzar. Dnevni red konstitutivne seje je bil določen skladno z Zakonom o lokalni samoupravi in z določbami Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej. Predsednica občinske volilne komisije Barbka Močivnik Škedelj je občinskemu svetu predstavila poročilo Občinske volilne komisije Občine Šentjernej o izidu lokalnih volitev v Občinski svet Občine Šentjernej, ki so bile 18. novembra 2018, in poročilo o izidu volitev za župana, ki so v prvem krogu potekale 18. novembra 2018 in v drugem krogu 2. decembra 2018. V imenu Posebne občinske volilne komisije je predsedujoči prebral obvestilo, da bodo za predstavnika romske skupnosti, ker ni bilo vložene nobene popolne kandidature, izvedene naknadne volitve. Prav tako se je na seji z namenom potrditve mandatov članov občinskega sveta in ugotovitve izvolitve župana na podlagi 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi in 9. člena Poslovnika Občinskega sveta imenovala tričlanska komisija v sestavi: Albert Pavlič, predsednik, Alenka Brežnjak in Tomaž Junc, kot člana.

Po prekinitvi seje je predsednik mandatne komisije Albert Pavlič predstavil njihovo poročilo glede izvolitve članov občinskega sveta. Komisija za mandatna vprašanja je prejela pritožbo zoper mandat novega občinskega svetnika Franca Hudoklina. Občinski svetniki so glasovali in ugotovili mandate vsem novim svetnikom (Vesna Bregar, Alenka Brežnjak, Tomaž Junc, Darija Kovačič, Sebastjan Kruh, Mojca Lampe Kajtna, Viktor Luzar, Andrej Mikec, Maša Močivnik, Albert Pavlič, Jožica Potočar, Marjetka Rangus, Janez Selak, Jože Simončič in Jože Vrtačič) razen mandata Franca Hudoklina.

 

Sledila je točka dnevnega reda, v kateri je predsednik mandatne komisije Albert Pavlič predstavil še poročilo glede izvolitve župana. Občinski svet Občine Šentjernej je tako ugotovil, da je bil gospod Radko Luzar izvoljen za župana Občine Šentjernej. Na podlagi izjave gospoda Radka Luzarja, da sprejema funkcijo župana, so bili izpolnjeni zakonski pogoji za prenehanje njegovega mandata občinskega svetnika. Zato je predsedujoči občinskemu svetu Občine Šentjernej predlagal ugotovitveni sklep o prenehanju funkcije občinskega svetnika z novo funkcijo župana. 

Na seji je bila imenovana tudi petčlanska Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v sestavi: Jože Vrtačič, Marjetka Rangus, Andrej Mikec, Darija Kovačič in Vesna Bregar. Sledila je zaprisega novoizvoljenega župana z njegovim nagovorom. Ustanovna seja se je zaključila s šentjernejsko himno, ki so jo zapeli člani Šentjernejskega okteta.

phoca thumb l 001 phoca thumb l 001 2019
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

priloga4pasicaLV2018

Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

sos 3

 Cvickerija

InfoSlovenija

vode dolenjske.si

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik

 

qrcode občina šentjernej 29021

Statistika obiskov

6003359
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
2418
4639
9535
5981478
55832
56976
6003359
Moj IP: 54.234.208.87
Osveženo: 10:00:19