OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

17.5.2018

s seje

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 16. maja 2018, svojo 27. redno sejo. Na dnevnem redu je bilo osem točk. Župan je predlagal razširitev dnevnega reda s točkami, ki jih je obravnavala in nanj naslovila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje glede volilnih organov in organov občine. Tako so se na dnevni red uvrstile dodatne točke: Imenovanje Nadomestnega člana komisije za spremljanje položaja romske skupnosti, Imenovanje Nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šentjernej, Imenovanje Občinske volilne komisije, Imenovanje Posebne občinske volilne komisije in Imenovanje Komisije romskih skupnosti. Župan je dal na glasovanje tudi predlog sklepa, ki ga je predlagala občinska svetnica Viktorija Rangus, glede umika pete točke z naslovom Predstavitev Letnega programa dela JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2018. Sklep ni bil sprejet, tako je točka ostala na dnevnem redu. Občinski svetniki so po vrstnem redu najprej sprejeli Letno poročilo Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2017 ter sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo ter zbiranja in odvoza komunalnih bioloških odpadkov v občini Šentjernej. Cene navedenega se ne spreminjajo. V nadaljevanju je občinski svet sprejel Letno poročilo JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2017 in program dela za leto 2018. Pri tej točki so svetniki dodatno sprejeli sklep, da ne glede na sprejeti program dela JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej za leto 2018, mora podjetje JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej predhodno, za najem kredita v primeru odkupa koncesije, pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Šentjernej. V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, predlog Odloka o turistični taksi v Občini Šentjernej in sklep o soglasju k cenam storitve pomoči družini na domu. Občinski svet Občine Šentjernej je za nadomestnega člana Komisije za spremljanje položaja romske skupnosti imenoval Domija Brajdiča in Petra Rangusa za nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šentjernej. Ob zaključki seje so svetniki sprejeli še tri sklepe in imenovali občinsko volilno komisijo, posebno občinsko komisijo ter komisijo romskih skupnosti. Za predsednico OVK je bila imenovana Barbka Močivnik Škedelj, za namestnico predsednice Mateja Jordan, za članico OVK Slavka Vide, za člana Pavel Hrovat, Uroš Vide, za namestnika člana Vinko Stopar, Kamenko Sofrić in za namestnika člana Dominko Kušljan.

Občinski svet Občine Šentjernej je imenoval Posebno občinsko volilno komisijo v Občini Šentjernej v naslednji sestavi: predsednica Janja Umek, namestnica predsednice Jera Majzelj, članica Marija Cvelbar, Sabina Masnik, član Jože Brajdič, namestnik člana Domi Brajdiča, namestnica člana Ines Kalin, in namestnik člana Vinko Kovačič. Občinski svet Občine Šentjernej je za člane Komisije romskih skupnosti imenoval Elizabeto Kušljan Gegič, Janeza Hrovata, ter Rajka Grimšiča.

  phoca thumb l 001 phoca thumb l 001
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

priloga4pasicaLV2018

Jernejevonovi

KCPT LOGO

 

Projekti14do18

sos 3

 Cvickerija

InfoSlovenija

vode dolenjske.si

images/piso

 

galerije mapalink
 
11_2017 Vestnik

qrcode občina šentjernej 29021

Statistika obiskov

5632488
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
1050
1315
14133
5606419
18659
47934
5632488
Moj IP: 54.167.15.6
Osveženo: 15:39:10