OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

s seje

Objavljeno: 23.11.2017

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 22. novembra 2017, svojo 23. redno sejo. Po razširitvi dnevnega reda s točko Imenovanje Nadzornega sveta JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej je bilo na dnevnem redu 12. točk.

Svetniki so najprej sprejeli osnutek Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šentjernej. Gradivo je predstavil vodja sektorja vodooskrbe Istok Zorko s Komunale d.o.o. Novo mesto. V nadaljevanju seje so se svetniki seznanili s Študijo (vizijo) prostorskega razvoja naselja Šentjernej izdelovalcev podjetja Savaprojekt d.d. Krško in predlagali, da se gradivo predstavi širši javnosti in opravi javna razprava.

Občinski svet Občine Šentjernej je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave Občine Šentjernej. Na dnevnem redu je bila tudi točka obravnave predloga sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Šentjernej. Predlog cen programov predšolske vzgoje za Vrtec Čebelica Šentjernej s povečanjem cen ni bil sprejet. Svetniki so predlagali, da se gradivo do naslednje seje dopolni in da predlog predstavijo s strani vrtca.

V nadaljevanju so svetniki potrdili mandat nadomestni predstavnici v Svetu Zavoda Osnovne šole Šentjernej, Sabini Jordan za preostanek mandatne dobe, sprejeli predlog sklepa o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej za leto 2018 ter predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2018. Slednja sklepa sta objavljena v Uradnem vestniku Občine Šentjernej številka 10/2017. Svetniki so se s strani odgovorne za pripravo proračuna mag. Andreje Topolovšek seznanili s prvo obravnavo predloga proračuna za leto 2018 in sprejeli predlog Sklepa o javni razpravi predloga Proračuna Občine Šentjernej za leto 2018. Javna razprava predloga proračuna za naslednje leto traja od 23. novembra do 7. decembra 2017. V času javne razprave je predlog proračuna objavljen na spletni strani občine: www.sentjernej.si in je javno dostopen tudi v sejni sobi Občine Šentjernej. Predlog proračuna lahko vsi zainteresirani občani v času javne razprave dobijo v pogled v času uradnih ur občine. Pisne pripombe in predloge lahko občani posredujete do zaključka javne razprave županu Občine Šentjernej. Navodila za vlaganje predlogov so objavljena na občinski spletni strani. V nadaljevanju seje so svetniki v drugi obravnavi sprejeli Statut Občine Šentjernej in Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarje, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šentjernej. Slednja dva dokumenta sta prav tako objavljena v Uradnem vestniku Občine Šentjernej. Ob zaključku seje so svetniki imenovali nov Nadzorni svet JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej v sestavi: Ignac Bakše, Jurij Kos in Danijela Pavlič, ki so bili predlagani s strani ustanovitelja ter Franc Majzelj in Peter Pungerčar izbrana s strani delavcev JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.

 

  phoca thumb l 001 phoca thumb l 001
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jernejevonovi

KCPT LOGO

sos 3

 Cvickerija

InfoSlovenija

vode dolenjske.si

images/piso

 

galerije mapalink
 
11_2017 Vestnik

qrcode občina šentjernej 29021

Statistika obiskov

5409973
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
1537
2175
3712
5393288
33631
119766
5409973
Moj IP: 54.80.93.19
Osveženo: 12:32:40