e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
OKOLJE IN PROSTOR
Zahteva za izdajo mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte
Taksa: Brezplačno
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve
Taksa: Brezplačno
Vloga za gramoz
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo mnenja k projektnim rešitvam
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo lokacijske informacije
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi prostora
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo potrdila o datumu spremembe namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb (po 139. členu ZUJFa)
Taksa: 3,00 EUR
Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici na podlagi zakona o varstvu kulturne dediščine
Taksa: 9,00 EUR
Vloga za izdajo soglasja za poseg v v cestno telo oz. varovalni pas občinske ceste
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja o začasni zapori občinske ceste
Taksa: 29,50 - 44,50 EUR (za e-vloge 25,00 - 40,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN)
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za občasno ali začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za prijavo razporeda obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Taksa: 0,00 - 22,60 EUR (za e-vloge 0,00 - 18,10 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za pridobivanje zemljišč (ponudba za odkup), razpolaganje z zemljišči (prodaja, menjava), upravljanje z zemljišči (oddaja v najem) in obremenjevanje zemljišč (služnost)
Taksa: Brezplačno
DRUŽBENE IN SOCIALNE DEJAVNOSTI
SPLOŠNE VLOGE
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV