OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

JernejevoNagrajenci pomanjšana

V soboto, 27. avgusta 2016, je v okviru občinskega praznika potekala slavnostni seja občinskega sveta. Župan Radko Luzar je najprej zbrane v Kulturnem centru Primoža Trubarja nagovoril in spomnil, da Šentjernej ni znan le po konjih, petelinu in cvičku, ampak tudi po dobrih ljudeh, posameznikih in društvih, ki s svojim znanjem, voljo in energijo vlagajo trud v prepoznavnost šentjernejske doline in so ljudem v stiski vedno pripravljeni pomagati.

Na seji je občinsko nagrado prejel Stanislav Bregar, ki je vseskozi aktiven na različnih področjih, zadnja leta predvsem znan kot predsednik Kulturno-etnološkega društva Gallus Bartholomaeus. V sedemnajstih letih je društvo izpeljalo preko sto različnih kulturnih, etnoloških in drugih prireditev in projektov, ki so prispevali k promociji Šentjerneja. Stanislav Bregar je pobudnik in nosilec projekta oblikovanja šentjernejske pasme perutnine, znan po organiziranju petelinjih dirk, pobudnik izdelave maskote šentjernejskega petelina in pobudnik za postavitev Resslovega znamenja in replike originala Resslovega vijaka na mostu v Zameškem ter županove verige. Njegova je bila ideja za prevzem patronata društva Gallus Bartholomaeus nad potomko najstarejše trte na svetu z Lenta, ki raste v vinski gorici Vrbovce. S pomočjo Stanislava Bregarja je občina Šentjernej ob 15-letnici obstoja dobila svoj stol in Plečnikovo šahovsko garnituro. Spominsko plaketo so prejeli: PGD Gorenje Vrhpolje ob 110-letnici delovanja, eno najbolj številčnih in aktivnih društev v občini; Čebelarsko društvo Šentjernejob 110-letnici delovanja, za trud za dobre pogoje uspešnega čebelarstva; Folklorna skupine OŠ Šentjernej Šentlora, ki pod vodstvom Maje Miklavž Sintič plešejo in pojejo že deset let. Plaketi sta za 70 let delovanja na društvenem in naravovarstvenem področju sta prejeli Lovski družini Šentjernej in Orehovica.V nadaljevanju seje je župan Radko Luzar podelil sedem županovih priznanj, ki so jih prejeli: vodja Odbora za pomoč prizadetim v poplavah v občini v letu 2014 Albert Pavlič, in sicer za aktivno sodelovanje pri organizaciji humanitarne akcije in zbiranju sredstev za odpravo posledic poplav; Zdenko Antončič za aktivno delovanje na družbenem in okoljevarstvenem področju, saj je neutruden v prizadevanjih občanov za odpravo smradu iz deponije odpadkov CeROD;Franc Hudoklin in Jože Jamnik, dolgoletna pevca Šentjernejskega okteta, za večletno uspešno delo na področju kulture; dolgoletna članica in predsednica Društva kmetic Šentjernej Mihaela Blatnik za prizadevno in uspešno delo na družbenem in društvenem področju; Marija Cvelbar, dolgoletna članica in tajnica DU Šentjernej za aktivno vključevanje in sodelovanje na društvenem in humanitarnem področju; Klara Lukan, perspektivna mlada atletinja Atletskega kluba Šentjernej, za aktivno delovanje na športnem področju. Prireditev, ki jo je povezoval Slavko Podboj, so popestrili fanfaristi Pihalnega orkestra Občine Šentjernej, pevci Šentjernejskega okteta, pevska folklorna skupina Šentlora in otroški pevski zborček vrtca pod vodstvom Andreje Baznik. S petjem so prijetno presenetile tudi pevke iz vrst vzgojiteljic pod imenom Čebelica. Ravnateljica Anica Srpčič je skupaj z malčki presenetila župana Radka Luzarja s posebno sliko petelina, ki so jo ustvarili najmlajši in se zahvalila vsem, ki so v teh dneh in tudi prispevali za nov vrtec v Šentjerneju, ki ga zelo potrebujejo.

Več v videu: https://youtu.be/GuVIrawGhmY