OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

22. redna seja

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 4. oktobra 2017, svojo 22. redno sejo. Po umiku ene točke z dnevnega reda je na dnevnem redu ostalo 13. točk.

Svetniki so najprej sprejeli sklep o ustanovitvi Varnostnega sosveta Občine Šentjernej. Gradivo je predstavil novi komandir Policijske postaje Šentjernej Robert Zupančič.

V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli Odlok o ustanovitvi JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej ter Statut JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. Svetniki so se s strani prokurista JP EDŠ d.o.o., Šentjernej Gašperja Bregarja seznanili s Letnim poročilom JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. Sprejeli so tudi Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica. Seznanili so se z Regijskim izvedbenim načrtom na področju socialnega varstva za obdobje 2017-2020. Prav tako so sprejeli informacijo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2017 ter sprejeli predlog 3. Rebalansa proračuna Občine Šentjernej za leto 2017. V nadaljevanju seje so po skrajšanem postopku sprejeli Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Šentjernej v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije.

Občinski svet Občine Šentjernej je sprejel tudi predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šentjernej ter predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šentjernej. Ob zaključku seje so sprejeli sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k.o. Šentjernej, Polhovica, Vrhpolje in Ostrog.

Fotogalerije

phoca thumb l 001
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

sos 3

 

InfoSlovenija

vode dolenjske.si

Jernejevonovi

KCPT LOGO

images/piso

 

galerije mapalink
 
11_2017 Vestnik

qrcode občina šentjernej 29021

Statistika obiskov

4900781
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
148
2475
12414
4874373
32715
61858
4900781
Moj IP: 54.92.201.232
Osveženo: 03:06:41