OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 19. aprila 2017, svojo 19. redno sejo. Na dnevnem redu je bilo 17. točk.

Svetniki so najprej sprejeli Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2016 in finančni načrt za leto 2017, ki ga je predstavil direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Borut Novak. V nadaljevanju so svetniki sprejeli predlog Odloka OPPN Miklavž – 2 na Gorjancih, ki je bil izdelan na pobudo lastnikov lovskega društva Orehovica. S tem aktom bo zagotovljena pravna podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo lovskega doma. V naslednji točki so se svetniki seznanili z Analizo obstoječega stanja s predlogi izboljšav in drugih rešitev za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju občine Šentjernej in Analizo obstoječega stanja s predlogi izboljšav in drugih rešitev za dejavnost ravnanja z odpadki v občini Šentjernej. Obe analizi je predstavil Jože Leskovar, direktor sektorja komunale iz podjetja Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d. Svetniki so sprejeli sklepe s katerimi so zadolžili župana in občinsko upravo k pripravi celovitih podlag za rešitev obravnavanih problematik. V nadaljevanju seje so svetniki sprejeli osnutek Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vodena območju Občine Šentjernej. S strani medobčinske inšpektorice Nataše Rajak so se svetniki seznanili s Poročilom Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki za leto 2016 in sprejeli Program dela Medobčinskega inšpektorata za leto 2017. Simon Udvanc iz Zavoda Historium je predstavil projekt Živa zgodovinska vas - Muzej na prostem Šentjernej, na podlagi katerega so svetniki sprejeli sklep o umestitvi Muzeja na prostem na območju naselja Šentjernej. Svetniki so prav tako obravnavali vlogo za pridobitev soglasja za ureditev dvonamenske poti po Laški poti in sprejeli sklep, da občinska uprava ne poda soglasja za omenjeno ureditev. V nadaljevanju seje so se svetniki seznanili s predstavitvijo dejavnosti oživitve Šentjernejskega sejma in sprejeli sklep za obuditev Šentjernejskega sejma , s katerim so zadolžili občinsko upravo ter upravljavca sejma JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej, da pričneta z aktivnostmi obuditve Šentjernejskega seja. Svetniki so sprejeli tudi Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Šentjernej za programsko obdobje 2017-2020. Direktor Občinske uprave Občine Šentjernej Samo Hudoklin je svetnikom predstavil možnost selitve prostorov Občine Šentjernej iz prvomajske ceste 3 a na Trubarjevo cesto 5. Župan Radko Luzar je predstavil točko dnevnega reda z naslovom Oblikovanje sistema grozd – manjših domov, gerontoloških centrov v lokalni skupnosti. Svetniki so sprejeli sklep, da se Občina Šentjernej vključi v konzorcij manjših domov, gerontoloških centrov, kjer bodo vključene še Občina Ivančna Gorica, Občina Komenda, Občina Loška Dolina, Občina Zreče, Občina Železniki in Občina Žiri.

V petnajsti točki so svetniki sprejeli predlog Zaključnega računa Občine Šentjernej za leto 2016 ter ob zaključku seje v prvi fazi obravnavali pripravljena osnutka Statuta in Poslovnika Občine Šentjernej.

  phoca thumb l 001 phoca thumb l 001
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

sos 3

 Cvickerija

InfoSlovenija

vode dolenjske.si

Jernejevonovi

KCPT LOGO

images/piso

 

galerije mapalink
 
11_2017 Vestnik

qrcode občina šentjernej 29021

Statistika obiskov

5199948
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
1324
1962
12588
5176404
46710
56542
5199948
Moj IP: 54.166.212.152
Osveženo: 23:19:27