OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

Občinski svet Občine Šentjernej je imel v sredo, 30. novembra 2016, svojo 15. redno sejo. Na dnevnem redu je bilo 12. točk.

Svetniki so se najprej s strani predsednika nadzornega odbora Pavla Borseta seznanili z letnim poročilom Nadzornega odbora Občine Šentjernej za leto 2017.

s 15. seje

V nadaljevanju seje so obravnavali osnutek Odloka s spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN občine Šentjernej in ga sprejeli po skrajšanem postopku. Po skrajšanem postopku so sprejeli tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej in v naslednji točki sprejeli tudi njegov čistopis.

Na dnevnem redu je bil tudi predlog sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Šentjernej, ki ga svetniki niso sprejeli. Tako bo morala občina v novem proračunu zagotoviti dodatna sredstva in plačilo razlike v ceni, ki bi jo krili starši, financirati iz občinskega proračuna.

V nadaljevanju so svetniki sprejeli sklep, da se v Svet revije Rast kot predstavnik občine Šentjernej imenuje Pavel Borse. Točko je predstavil predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Andrej Mikec, ki je predstavil tudi naslednjo točko v kateri so svetniki sprejeli sklep, da se v Svet zavoda Vrtec Čebelica Šentjernej imenuje tri predstavnice: Jožico Krhin Martinčič, Natašo Bregar in Vesno Mrak Šeruga.

Prav tako je bil sprejet predlog sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Vrednost točke za leto 2017 ostaja nespremenjena glede na predhodno leto. Svetniki so sprejeli tudi sklep o financiranju političnih strank v občini Šentjernej za leto 2017.

Na dnevnem redu je bil tudi predlog sklepa, da se za predlog proračuna za leto 2017 opravi javna razprava, ki je bil sprejet. Ob zaključku seje so svetniki sprejeli sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah k.o. Gorenja Orehovica v kamnolomu Cerov Log.

  phoca thumb l 001 phoca thumb l 001
    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

sos 3

 Cvickerija

InfoSlovenija

vode dolenjske.si

Jernejevonovi

KCPT LOGO

images/piso

 

galerije mapalink
 
11_2017 Vestnik

qrcode občina šentjernej 29021

Statistika obiskov

5144929
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
1564
2378
7907
5121848
48233
61306
5144929
Moj IP: 54.224.44.168
Osveženo: 13:20:46